Şifa

1

İçinde yaşadığımız bedenimiz, bu harika canlı, tümüyle bütün kusurlu tarafları ile birlikte kusursuz deneyimimizin bir ifadesi, büyük gizemin bir parçası. Güneşin ve ayın, gökyüzünün ve yeryüzünün, ateşin ve suyun, bir çiçeğin açışının, nefes alışımızın, zihnimizin ve bedenimizin, içimizdeki korkunun, hasretin, heyecanın ya da neşenin gizemi. Bu yaşayan varlığın içinde ne olduğunu kendimize sorduğumuzda, bu soru bizi kendi deneyimimize daha yakından bakmaya doğru davet ediyor. Bence şifanın başladığı yer burası. Şifalanma bütünü hatırlama, onu keşfetme ve bütüne kavuşma ile geliyor. Ve aslında aradığımız bu bütünlük tam olarak burada içimizde ve dışımızda. Bütün aslında gerçekte ne olduğumuz ve nerede olduğumuz ve bu bütünlük her düşünceyi, her hissi içine dahil ediyor. Öyle ki hiçbir şeyi, bu iyi, bu kötü diye ayırmadan.

Birçoğumuz yaşamlarımızda şifa arayışı içindeyiz. İlişkilerimiz, fiziksel ve ruhsal sağlığımız, yaşamlarımızdaki denge ihtiyacı bizleri kendimiz ve yaşam ile ilgili sorular sormaya yöneltiyor. Bu yaşamın gerçekten ne ile ilgili olduğu konusundaki arayışımız bu alandaki farkındalığımızı her geçen gün arttırıyor. Birbirimiz ile daha yakından temas edebildiğimiz, bedenlerimizle, yaşadığımız çevreyle, gezegenimizle olan ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz ve onurlandırdığımız çemberler gün geçtikçe artıyor. Kendimizi ve ilişkilerimizi daha iyi anlamamızda, bedenlerimizi tanımamızda, ruhsal alanlarımıza dönmemizde yol gösteren ve yardımcı olan bu tür çalışmalar bizleri bir araya getiriyor, kalpten kalbe buluşturuyor, daha açık, daha hassas ve kırılgan olmayı deneyimleyebildiğimiz alanlar açılıyor. Bu alanlarda deneyimlenen paylaşımlar sayesinde korku, şüphe, kaygı temelli yaşayış biçimlerimiz sevgiye ve güvene doğru yöneliyor. Bize neyin iyi gelip neyin iyi gelmediği konusunda bedenimiz, duygularımız, kötü alışkanlıklarımız ile temasa geçip onlarla ilgilenebiliyoruz. Büyümeye ve anlamaya yönelik bir farkındalık için içimize dönerek, nefesimize yönelerek, dua ederek, meditasyon yaparak, fiziksel egzersizler yaparak, kitaplar okuyarak yollar kat ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki yaşamda içimizdeki o dinmek bilmeyen arayışların, hüsranların, yorgunluğun, uyuşukluğun ötesinde bundan daha fazlası var. Aktif olarak bunun için birşeyler yapmamız gerektiğini hissedebiliyoruz ve ne mutlu ki artık bunu araştırabileceğimiz bir çok alan var. Çok fazla yol bizi özümüz ile daha derinden bir bağlantı kurabilmemiz için kendi doğamıza dönmemiz konusunda yardım ediyor.

Kendimizle olan bağımızdan kopuk bir şekilde yaşadığımızda; kalbimizden, hislerimizden, bedenimizden, içimizdeki o derin akıştan, kemiklerimizdeki o çok eski hafızadan, atalarımızın söylediği şarkılardan, kadim geleneklerden, içsel bilgeliğimizden, bütünün bir parçası olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğundan ve bunun ne anlama geldiğinden, varlığımızı kutlamanın, paylaşımın, şükranın, sevginin hayatlarımıza sunduğu hediyelerden habersizce yaşadığımızda kaynaklarımıza kendimizi kapatmış oluyoruz. Oysaki bu kaynaklara kendimizi açtığımızda, kalbimizin iç acısını, özlemini onu değiştirmeye, düzeltmeye çalışmadan hissettiğimizde, anın basitliğini ve kutsallığını deneyimlediğimizde, güzel nefesimizi, parlayan güneş ışığını algıladığımızda, herşey bütünlük ve ahenk içinde bizimle konuşuyor.

Evet yaşamlarımızda birçok şeyin şifalanmaya ihtiyacı var. Kendimizden kopmamızın, hissetmeyen, uyuşmuş taraflarımızın, bedenlerimizin, ruhumuzun, ilişkilerimizin şifalanması ve tüm bu şifa ile birlikte zihnimizdeki sakinliğin, hisseden bedenlerimizin, derin nefeslerimizin, sesimizin, şarkılarımızın, dansımızın, ellerimizin yeniden toprağa değişinin uyanışı ve özümüzden gelen amacımızın yeryüzünde ortaya çıkışı için şifalanmaya ihtiyacımız var. Fakat şifalanmayı beklediğimiz sürece şifalanamayacağımızı artık anlamamız gerekiyor. Bütüne kavuşabileceğimiz tek yer içinde bulunduğumuz şu an, geçmişte ya da gelecekte değil. Şimdide, bu anın içinde hepsine yer var. Şifaya uzanmak, onu bir hataya ya da bir probleme, düzeltilmesi gereken bir şeye dönüştürmeden bu anın sonsuz genişliğinde kucaklayabileceğimiz, izin verebileceğimiz bir alan açabilmek ile mümkün olabilir. Çünkü birşeyleri eksik ve yetersiz bulmayı sürdürdükçe onu yargılamayı, dolayısıyla ondan kaçmayı ve onu ötelemeyi sürdürürüz. Bu yüzden belki de kendimizi şifalanmayı bekleyen tarafımızın pes etmesine davet etmeliyiz, bu herşeyi içinde barındıran yüce alanın içine kendimizi bırakmaya ve teslim olmaya doğru. Birşeyleri değiştirmek, düzeltmek, ondan kurtulmak ya da oraya varmaya çalışmak yerine tümüyle anda olmaya, mevcut olmaya, sahip olduklarımızı kucaklamaya doğru geçişe ve var olan herşeyi olduğu haliyle kabule davet etmeliyiz. Birinin gelip bizi iyileştirmesini, bir anda bir şeylerin değişip arzularımıza kavuşacağımız günün gelmesini beklemeden, bu kucaklama ve kabulün içindeki direnişlerimize de izin vererek, izin vermeyen taraflarımıza, kabul etmeyen taraflarımıza da izin vererek. Kucaklanmayı, dokunulmayı bekleyen şeyleri bu ana, şimdiye dahil ederek. Ruhumuzun görülmek isteyen parçalarına, kalbin kırıklarına eğilim göstererek, iç acımızın, özlemlerimizin, üzüntümüzün, hayal kırıklıklarımızın, şüphelerimizin, yalnızlığımızın, yaslarımızın bütün bunların hatırlanmaya ve yer açılmasına ihtiyacı var. Bu hisler, düşünceler, duyumlar şifalanmak değil tutulmak istiyorlar. Onların olmalarına izin vererek, oynadıkları rolün bugünkü anlayışımıza olan katkılarını onurlandırarak, kendimize yeni şeyleri deneyimlemek için izin vererek, kendi kendimizin yanında olarak şifaya uzanabilir ve bütün bunların yaşamlarımıza getireceği hediyeleri deneyimleyebiliriz. Şifa bir günde vardığımız bir yer değil, o aslında hep burada.

Birçok güzel varlık yaşamlarını bu güzel yaratımın kalbine adadılar. Bu farkındalığı ve dönüşümü yaymaya, gezegenimizi güzelleştirmeye, birbirimize yardım etmeye, kucak açmaya alan açan, tutkularını takip eden, kendini gelişmeye ve büyümeye adamış, bizleri bu yolda bir araya getiren, kendine kim olduğunu sorma cesaretini gösteren, bulutlara, ağaçlara, denize bakıp bu sihri gören ve onu anlamaya çalışan harika insanların cesaretle ve inançla yaptıklarını takdir ediyorum. Hepimiz bu yolculukta beraberiz.Yeryüzündeki tüm varlıkların özüne uyanışı, bizi kendimize, ruhumuza, evimize dönmeye davet eden çağrılara yönelmemiz için dua ediyorum. Tüm varoluş ile daha derinden bir hizalanma için, yaşamımızın her saniyesinin var oluştan gelen sevgiye ve ilhama doğru akması için dua ediyorum, sadeliği hatırlamamız için, bizi çevreleyen mucizeleri görüp şükran duymamız için, yaşadığımız anı hissedebilmemiz için, iyilik için, dönüşümün gücü için dua ediyorum. Böylelikle burada olana, ötede olana, gerçekliğe adım atabilir, güçlendiren, bir araya getiren, birbirimize kavuştuğumuz, birbirimize ilham olduğumuz ve birbirimize inandığımız bu yolda yürüyebilir, birlikte daha öteye adım atma cesaretini toplayabiliriz. Kalbimizin derinliklerinden gelen bu dualardan öğrenmemiz için, kendi derin anlayışımıza, bilgeliğimize uyanmamız için dua ediyorum.Özgür olduğumuzu ve sevildiğimizi hatırlayabilmemiz için dua ediyorum.

Reklamlar

We Are Free

IMG_3307 2

“I release my parents from the feeling that they have already failed me.

I release my children from the need to bring pride to me; that they may write their own ways according to their hearts, that whisper all the time in their ears.

I release my partner from the obligation to complete myself.

I do not lack anything, I learn with all beings all the time.

I thank my grandparents and forefathers who have gathered so that I can breathe life today.

I release them from past failures and unfulfilled desires, aware that they have done their best to resolve their situations within the consciousness they had at that moment. 

I honor you, I love you and I recognize you as innocent.

I am transparent before your eyes, so they know that I do not hide or owe anything other than being true to myself and to my very existence, that walking with the wisdom of the heart, I am aware that I fulfill my life project, free from invisible and visible family loyalties that might disturb my Peace and Happiness, which are my only responsibilities.

I renounce the role of savior, of being one who unites or fulfills the expectations of others.

Learning through, and only through, LOVE, I bless my essence, my way of expressing, even though somebody may not understand me.

I understand myself, because I alone have lived and experienced my history; because I know myself, I know who I am, what I feel, what I do and why I do it.

I respect and approve myself.

I honor the Divinity in me and in you.

We are free.” 

(This ancient blessing was created in the Nahuatl language, spoken in Mexico. It deals with forgiveness, affection, detachment and liberation).

………………………………………………………………….

 

ÖZGÜRÜZ

“ Ebeveynlerimi beni hayal kırıklığına uğrattıkları duygusundan azad ediyorum. 

Çocuklarımı bana gurur verme ihtiyacından azad ediyorum; her zaman kulaklarına fısıldayan kalplerine göre kendi yollarını çizebilsinler.

Eşimi beni tamamlama yükümlülüğünden azad ediyorum. Hiçbir şeyden yoksun değilim, her zaman tüm varlıklarla birlikte öğreniyorum.

Bugün hayatın nefesini alabilmem için bir araya gelen büyükannem, büyük babam ve atalarıma teşekkür ediyorum. Onların o zaman sahip oldukları bilinç ile içinde bulundukları durumları çözmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarının farkında olarak, onları geçmiş başarısızlıklardan ve yerine getirilmemiş arzulardan azad ediyorum. Sizlere saygı duyuyorum , sizleri seviyorum ve masum olduğunuzu biliyorum. 

Gözlerinizin önünde şeffaf duruyorum, ki gizlemediğimi, benliğime ve varoluşuma karşı hakiki olmaktan başka bir şey borçlu olmadığımı bilesiniz. Kendi Huzur ve Mutluluğumu bozabilecek gizli ve görünür aile bağlılıklarından özgür bir şekilde Kalbin Bilgeliğiyle yürürken, kendi yaşam projemi gerçekleştirdiğimin farkındayım. Çünkü Huzur ve Mutluluk benim yegane sorumluluklarım.

Kurtarıcı rolünden ve başkalarının beklentilerini yerine getiren biri olmaktan vazgeçiyorum.

Sadece ve sadece SEVGİ aracılığı ile öğreniyorum. Kendi özümü ve başkası anlamasa da kendimi ifade etme şeklimi kutsuyorum.

Kendimi anlıyorum, çünkü kendi geçmişimi sadece ben yaşadım ve deneyimledim, çünkü kendimi biliyorum; kim olduğumu, ne hissettiğimi, ne yaptığımı ve neden yaptığımı.

Kendime saygı duyuyorum ve kendimi onaylıyorum. 

Benim ve senin içindeki Kutsallığı onurlandırıyorum.

Bizler özgürüz.”

(Bu metin, bağışlama, şefkat, bağımsızlık ve özgürlük hakkında. Meksika’da konuşulan Nahuatl dilinde dile getirilmiş kadim bir kutsama).

Metnin türkçe çevirisi için Asu Somer’e teşekkürler. ❤

 

 

İyi Seneler

(türkçesi aşağıda)

In Indian Mythology, Shiva is not a person but an entire universe. It is consciousness that everything starts and ends in each other. Good, bad, beautiful, ugly, dark, bright, female, male, yin, yang all in. The Shiva figure in the picture represents the body that is housed in life and movement.

I wish for a year we remember more, that everything that we identify, that everything we fall apart is in each other, that it affects each other, and at the same time is a ‘one’.  

shiva

Hint Mitolojisinde, Shiva bir kişi değil tüm evrendir. Herşeyin birbirinin içinde başlayıp bittiği bilinçtir. İyi, kötü, güzel, çirkin, karanlık, aydınlık, kadın, erkek, yin, yang hepsini içinde barındırır.
Resimdeki Shiva figürü yaşam ve hareketi içinde barındıran bedeni temsil eder.

Özdeşleştiğimiz, ayrı düştüğümüz her şeyin birbirinin içinde var olduğunu, birbirini etkilediğini ve aynı zamanda ‘bir’ olduğunu daha sık hatırladığımız bir yıl diliyorum, sevgiler  

Yantra

(türkçesi aşağıda)

I came across this and wanted to share it with you…

yantra

As you look at the yantra, allow your eyes to focus on its center. This dot in the center is called the Bindu, which represents the unity that underlies all the diversity of the physical world.

Now allow your eyes to see the triangle that encloses the bindu. The downward pointing triangle represents the feminine creative power, while the upward facing triangle represents male energy.

Allow your vision to expand to include the circles outside of the triangles. They represent the cycles of cosmic rhythms. The image of the circle embodies the notion that time has no beginning and no end. The farthest region of space and the innermost nucleus of an atom both pulsate with the same rhythmic energy of creation. That rhythm is within you and without you.

Bring your awareness to lotus petals outside the circle. Notice that they are pointing outwards, as if opening. They illustrate the unfolding of our understanding. The lotus also represents the heart, the seat of the Self. When the heart opens, understanding comes.
The square at the outside of the yantra represents the world of form, the material world that our senses show us, the illusion of separateness, of well defined edges and boundaries. At the periphery of the figure are four T-shaped portals, or gateways. Notice that they point toward the interior of the yantra, the inner spaces of life. They represent our earthly passage from the external and material to the internal and sacred.

Now take a moment to gaze into the yantra, letting the different shapes and patterns emerge naturally, allowing your eyes to be held loosely in focus. Gaze at the center of the yantra on the page. Without moving your eyes, gradually begin to expand your field of vision. Continue expanding your vision until you are taking in information from greater than 180 degrees. Notice that all this information was there all along, you just became aware of it. Now slowly reverse the process by re-focusing back to the center of the yantra. Now gently close your eyes. You may still see the yantra in your mind’s eye. The patterns of creativity represented by these primordial shapes express the fundamental forces of nature. They govern the world and they govern you.

Bununla karşılaştım ve sizinle paylaşmak istedim…

yantra

Yantraya baktığında gözlerinin merkeze odaklanmasına izin ver. Ortada yer alan noktanın adı Bindu, fiziksel dünyadaki tüm çeşitliliğin temelini oluşturan bütünlüğü temsil ediyor.

Şimdi gözlerinin binduyu çevreleyen üçgeni görmesine izin ver. Aşağıyı gösteren üçgen kadının yaratıcı gücünü temsil ediyor, yukarıyı gösteren üçgen ise erkek enerjisini.

Bakışının genişlemesine ve üçgenlerin çevresindeki daireleri dahil etmesine izin ver. Daireler evrensel ritmin döngüsünü temsil ediyorlar. Dairelerin görüntüsü zamanın başlangıcının ve sonunun olmadığı kavramını cisimleştiriyor. Uzayın en uzaktaki bir yeri ve atomun en içteki özü her ikisi de aynı yaratım enerjisi ile titreşiyor. Bu ritim senin içinde ve senin dışında.

Farkındalığını dairenin dış kısmındaki lotus taçyapraklarına getir. Sanki açılır gibi dışarıyı işaret ettiklerini farket. Taçyapraklar genişleyen anlayışımızın resmedilişi. Lotus aynı zamanda kalbi ve kendi oturduğun yeri temsil ediyor. Kalp açıldığında, anlayış gelir. Yantranın dışındaki kare şekli formlar dünyasını temsil ediyor, duyularımızın bize gösterdiği madde dünyasını, ayrılık ilüzyonunu, iyi tanımlanmış kenarları ve sınırları. Figürün dış çevresindekiler dört T şeklinde ana kapı ya da geçit. Yantranın iç kısmı işaret ettiğini farket. Yaşamın içsel alanları. Bunlar dünyevi geçişi temsil eder, dışarıdan ve maddeden, içeriye ve kutsal olana.

Şimdi bir süre yantrayı izle, farklı şekillerin ve örüntülerin doğal bir biçimde ortaya çıkmasına izin vererek, gözlerin odağının gevşemesine izin vererek. Yantranın sayfa üzerindeki merkezini izle. Gözlerini hareket ettirmeden, yavaş yavaş görme alanını genişleterek. Vizyonunu genişletmeye devem et, ta ki 180 dereceden daha geniş bir bilgi alana kadar. Farket bütün bu bilgi başından beri buradaydı, yalnızca farkına vardın. Şimdi yavaşça sürecin tesine yantranın merkezine geri odaklan, şimdi hafifçe gözlerini kapat. Hala zihin gözünde yantrayı görebilirsin. Bu ilkel şekiller ile örüntüler ve yaratıcılık temsili olarak doğanın temel güçlerini ifade eder. Onlar dünyada ve sende hüküm sürüyor.

Kundalini ve Çakralar

(türkçesi aşağıda)

campbell

Kundalini and the Chakras

Excerpts from ‘The Mythic Image’ By: Joseph Campbell

The mind is likened to the surface of a pond rippled by wind….  The idea of yoga is to cause that wind to subside and let the waters return to rest.  For when a wind blows and waters stir, the waves break and distort both the light and its reflections, so that all that can be seen are colliding broken forms.  Not until the waters will have been stilled, cleansed of stirred-up sediment and made mirror-bright, will the one reflected image appear that on the rippling waves had been broken, that of the clouds and pure sky above, the trees along the shore, and down deep in the still, pure water itself, the sandy bottom and the fish.  Then alone will that single image be known of which the wave-borne reflections are but fragments and distortions.  And this single image can be likened to that of the Self realised in yoga.  It is the Ultimate – the Form of forms – of which the phenomena of this world are but imperfectly seen, ephemeral distortions: the God-form, the Buddha-form, which is truly our own knowledge-form, and with which it is the goal of yoga to unite us.

[Kundalini]… the figure of a coiled female serpent – a serpent goddess not of “gross” but of “subtle” substance – which is to be thought of as residing in a torpid, slumbering state in a subtle centre, the first of seven, near the base of the spine.  The aim of the yoga then being to rouse this serpent, lift her head, and bring her up a subtle nerve or channel of the spine to the so-called “thousand-petalled lotus” (sahasrara) at the crown of the head….  She, rising from the lowest to the highest lotus centre, will pass through and wake the five between; and with each waking the psychology and personality of the practitioner will be altogether and fundamentally transformed.

Chakra 1, [RED], Muladhara, the “Root Support”, is located at the base of the spine.  The world-view is of uninspired materialism, governed by ‘hard facts’… and the psychology, adequately described in behaviouristic terms, is reactive, not active.  There is on this plane no zeal for life, no explicit impulse to expand.  There is simply a lethargic avidity in hanging on to existence; and it is this grim grip that must finally be broken so that the spirit may be quit of its dull zeal simply to be….

The first task of the yogi then must be to break at this level the cold dragon grip of his own spiritual lethargy.  And to release the jewel-maid, his own shakti, for ascent to those higher spheres where she will become his spiritual teacher and guide to the bliss of an immortal life beyond sleep.

Chakra 2, [ORANGE], Svadhisthana, “Her Special Abode”, is at the level of the genitals.  When the Kundalini is active at this level, the whole aim of life is in sex.  Not only is every thought and act sexually motivated, either as a means toward sexual ends or as a compensating sublimation of frustrated sexual zeal, but everything seen and heard is interpreted compulsively, both consciously and unconsciously, as symbolic of sexual themes.  Psychic energy, that is to say, has the character here of the Freudian libido.  Myths, deities, and religious rites are understood and experienced in sexual terms.

Chakra 3, [YELLOW], Manipura, “City of the Shining Jewel”, is located at the level of the navel.  Here the energy turns to violence and its aim is to consume, to master, to turn the world into oneself and one’s own.  The appropriate Occidental psychology would be Adlerian of the “will to power”: for now even sex becomes an occasion, not of erotic experience, but of achievement, conquest, self-reassurance, and frequently, also, revenge.

All three of these lower chakras are of the modes of man’s living in the world in his naive state, outward turned: the modes of the lovers, the fighters, the builders, the accomplishers.  Joys and sorrows on these levels are functions of achievements in the world “out there”, what people think of one, what has been gained, what lost. [These chakra energies are those that we share with the animals. Editor.]  A religion operating only on these levels, having little or nothing to do with the fostering of inward, mystical realisations, would hardly merit the name of religion at all.  It would be little more than an adjunct to police authority, offering in addition to ethical rules and advice intangible consolations for life’s losses and a promise of future rewards for social duties fulfilled.

Chakra 4, [GREEN], Anahata, meaning “not hit”, is at the level of the heart.  It is the beginning of the religious life, the awakening where the new life begins, and its name refers to the sound that is not made by any two things striking together.  All sounds that we hear are actually made by two things striking together.  It is the sound of the energy of which the universe is a manifestation.

The heart chakra, then is the opening of the spiritual dimension: all is metaphoric of the mystery…  When you reach the upper chakras, you don’t do without the first three: survival, sex and power.  You don’t destroy the first three floors of a building when you get to the fourth.

Chakra 5, [BLUE], Vishuddha, “Purified”, is at the level of the larynx [throat].  This is the chakra of spiritual effort to hold back the animal system from which the energies come.  One has gone through the lower chakras to get to here, but the pelvic chakras have not been rejected.  They now have to be turned to a spiritual, rather that physical, aim.

Chakra 6, [INDIGO or PURPLE], Ajna, the lotus of “Command”, located between the eyebrows, is what we would call the chakra of heaven, the highest chakra in the world of incarnate forms…  When the Kundalini has reached this point, one beholds God.  Any god you have been meditating on or have been taught to revere is the god that will be seen here.  This is the highest obstacle for the complete yogi…  Meister Eckhart said, “The ultimate leave-taking is the leaving of God for God.”…  At Chakra 7, you go past God and are in the transcendent: “Brahman without characteristics”. [The impersonal God, or Great Mystery. Ed.]

Chakra 7, [VIOLET or WHITE], Sahasrara, “Thousand Petalled”, is the lotus at the crown of the head.  At this chakra there is no person to be conscious of God.  There is only undifferentiated consciousness: the silence [out of which all life comes and returns].  When you hit Chakra 7, you are inert.  It is a catatonic knockout, you might say, and you are reduced simply to a thing.

Now as I see it, if you come back down to the heart, to Chakra 4, where spiritual life begins, subject and object are together.  Chakra 1 corresponds to 7.  The inertia from Chakra 1 sets in when you have hit Chakra 7.  Chakra 2 corresponds to 6.  Chakra 3 corresponds to 5.  You are then able to take the war energy from Chakra 3 and practice self control in Chakra 5.  So you can bend things at Chakra 4.

For example, through the experiences of Chakra 2, if they are of love, you are really experiencing the grace of God in Chakra 6.  You transmute the lust energy of Chakra 2 into love.  If there has been no experience of the discipline of Chakra 5, you’ll never get an inkling of what it is you are to be experiencing through the physical [act].  If in your physical love, you can realise that what you are touching is the grace of the divine in its proper form for you, this is a translation of carnal adventure into the spiritual, without the loss of the carnal.  The two are together.  You are then beholding the god as in Chakra 6 and experiencing the beloved as a manifestation of that divine power, that love which informs the world.

Joseph Campbell

 

campbell

Kundalini ve Çakralar

Joseph Campbell ‘The Mythic Image’ (Mitsel Görüntü)

Zihin rüzgarla dalgalanan bir gölet yüzeyine benzer… Yoga düşüncesi bu rüzgarın yatışması ve suların dinlenmeye çekilmesine izin vermek içindir. Rüzgar estiğinde ve sular uyandığında, dalgalar ışığı ve onun yansımasını kırar ve saptırır ve tüm bunlar çarpışan bozuk formlar gibi gözükebilir. Su durulana, ayağa kalkan tortu temizlenip bir ayna kadar berrak olana kadar, yansıtılmış olan görüntü kırılan dalgalarda belirir; gökyüzündeki bulutlar, kıyıdaki ağaçlar, durgun derinlikler, saf suyun kendisi, kumlu yüzey ve balıklar. Dalgalardan doğan yansımaların bütün gerçeğin bir parçası ve yanılsaması olduğu fark edildiğinde, o tek görsel yalnızca o zaman bilinebilir. Ve bu tek görsel yogada kavranan öz kavramı gibidir. Esas olan -formların formu- bu dünya üzerinde kusurlu, fani yanılsamalar olarak gözükür: Tanrı figürü, Buddha figürü, öz bilgi denen halimize ulaşmaktır yoganın amacı.

[Kundalini]…sarılarak yükselen dişi yılan figürü – bir yılan tanrıça “bütün” ün değil “suptil” in yapıtaşı – omurganın tabanına yakın bir yerde henüz uyandırılmamış bir merkezde uyku halinde olduğu düşünülen, yedi çakranın ilki . Yoganın amacı bu yılanı yatağından çıkarmak, başını yükseltmek, ve onu suptil sinire ya da omurga kanalına, sözde “bin taç yapraklı lotus” (sahasrara)’ya yani başın taç kısmına yükseltmektir. Dişi yılan aradaki beş merkezden geçerek ve onları uyandırarak, en alttan en üst lotus merkezine yükselir; ve her bir uyanış uygulayıcının psikolojisinde ve karakterinde tümüyle kökten bir dönüşüm sağlar.

1.Çakra, [kırmızı],  Muladhara, “kök desteği”, omurganın tabanında bulunur. ‘Zor gerçekler’ tarafından yönetilen yavan maddeciliğin dünya görüşüdür… ve psikolojisi, davranışsal terimlerle yeterince tanımlanmıştır, etkin değil, tepkin olandır. Bu düzlemde yaşam şevki ve yayılmak için belirgin bir dürtü yoktur. Yalnızca rehavet haliyle varoluşa tutunma istemi vardır ve bu korkunç tutunma sonunda kırılmalıdır ki ruh bu kör istek yerine yalnızca oluşa bırakabilsin kendini.

O halde, bu seviyede bir yoginin öncelikli vazifesi kendi tinsel rehaveti içerisindeki soğuk tutunma kalıplarını kırmaktır. Kendi yaşam gücününü ve cevherini ortaya çıkarıp daha yüksek katmanlara ulaşabilmek için, bu yılan, uykunun ötesindeki ölümsüz hayatın mutluluğuna erişme yolunda onun ruhani öğretmeni ve de rehberi olacaktır.

2.Çakra, [turuncu],  Svadhisthana, “mabet”, genital bölge seviyesindedir. Kundalini bu bölgede aktif olduğunda, yaşamın tüm amacı sekstir. Sadece seksüel bir amaç için ya da bastırılmış seksüel bir arzunun yerine konulacak bir araç olarak kullanılan bütün düşünce ve eylemler cinsel motivasyon kaynaklı değildir aynı zamanda görünen ve duyulan her şey bilinçli ve bilinçsiz olarak seksüel semboller üzerinden yorumlanır.

Demekki psişik enerji, burada Freudyen libido karakterine sahiptir. Mitler, tanrılar, ve dinsel ayinler cinsel anlamda anlaşılır ve deneyimlenir.

3.Çakra, [sarı],  Manipura, “Işıldayan cevherin şehri”, karın seviyesindedir. Burada enerji şiddete dönüşür, amacı tüketmek, hakim olmak ve dünyayı sadece kendine ait bir yer haline getirmektir. Bu çakranın batı psikolojisindeki karşılığı Adler’in ‘güç isteği’ olabilir: seks bile bir fırsat haline dönüşür, erotik bir deneyim olmaktan çıkar bunun yerine daha çok başarı, zafer, kişisel tatmin ve çoğu kez de intikam haline dönüşür.

Bu üç çakranın her biri, insanın dışa dönük ve naif yaşam hallerinin yansımalarıdır: aşıkların, kavga edenlerin, inşa edenlerin ve başaranların halleri. Bu seviyede neşe ve kederin işlevi dışarıda bir yerlerde bekleyen başarıdır, insanların ne düşündüğü, neyin kazanıldığı ve kaybedildiği [bu çakraların enerjileri hayvanlarla ortak olan enerjilerimizdir]. İçe dönüş ve mistik farkındalıklar ile çok az alakası olan ya da hiçbir alakası olmayan ve yalnızca bu seviyelerde faaliyet gösteren bir din, din olmayı hak etmez. Bu durum polis otoritesinin bir adım ötesindedir. Etik kurallara ilaveler yapar, hayattaki kayıplar için elle tutulamayan teselliler sunar ve de toplumsal görevler yerine getirildiğinde onlara verilecek ödüller için sözler verir.

4.Çakra, [yeşil], Anahata, anlamı “vurulmamış”, kalp seviyesindedir. Dinsel yaşamın başlangıcı ve yeni yaşama uyanıştır, ismi ise iki şeyin birbirine vurmasından meydana gelmeyen bir sesi ifade eder. Aslında duyduğumuz tüm sesler iki şeyin birbirine vurması ile meydana gelir. Bu ses evrenin manifestosu olan enerjinin sesidir.

Böylece, kalp çakrası, spirutüel boyutun açılışıdır: gizemin tümüyle bir metaforudur… üst çakralara ulaştığında, ilk üç olmadan ilerleyemezsin: hayatta kalma, seks ve güç. Dördüncü kata ulaştığında binanın ilk üç katını yıkmazsın.

5.Çakra, [mavi], Vishuddha, “arındırılmış”, boğaz seviyesindedir. Enerjilerin geldiği hayvan sisteminden insanı geri tutan spirituel çabanın çakrasıdır. Buraya gelebilmek için alt çakralardan geçilir, pelvik çakralar reddedilmiş değildir. Şimdi fiziksel bir amaçtan spiritüel bir amaca dönüştürülmeleri gerekiyor.

6.Çakra, [indigo ya da mor], Ajna, “kumanda eden lotus”, iki kaşın ortasında yer alır. Cennetin çakrası diyebiliriz, dünya üzerinde vücut bulan formların en üst noktasındadır. Kundalini bu noktaya ulaştığında, kişi tanrıya dokunur. Burada görülecek olan tanrı, üzerine meditasyon yapılan tanrı ya da saygı duyulması öğretilmiş olan tanrı olacaktır. Bu gerçek bir yoginin karşılaşacağı en büyük engeldir. Eckhart “nihai bırakış, tanrıyı tanrıya bırakmaktır” demiştir… 7. çakrada tanrının ötesine geçilir ve artık zihin ötesine varılır: “kişiliksiz brahman” [kişiliği olmayan tanrı, ya da büyük gizem].

7.Çakra, [eflatun ya da beyaz], Sahasrara, “bin taç yaprak”, başın taç kısmındaki lotustur. Bu çakrada tanrı bilincinde olan biri yoktur. Yalnızca farklılaşmamış bilinç vardır: sessizlik [yaşamın çıktığı ve geri döndüğü] Çakra yediye ulaştığında, eylemsizliğe ulaşırsın. Katatonik bir vurgun, basitçe nesneye indirgenmiş olduğunu söyleyebilirsin.

Spiritüel hayatın başlangıcı olan 4.çakraya geri döndüğünde artık özne ve nesne birliktedir. 1.Çakra 7.Çakra’ya tekabül eder. 1.Çakranın eylemsizliği 7.çakraya ulaştığında ortaya çıkar. 2.Çakra 6.çakra’ya tekabül eder. 3.Çakra 5.çakraya tekabül eder. Böylece 3.çakradaki savaş enerjisini alıp 5.çakrada oto kontrolü pratik edebilirsin. Yani 4.çakrada bir şeyleri dönüştürebilirsin.

Örneğin, 2.Çakrada edinilen tecrübeler vasıtasıyla, eğerki bu tecrübeler sevgi ile ilişkiliyse, tanrının lütfunu ancak 6.çakrada tecrübe edebilirsin. 2.çakranın sehvet enerjisini sevgiye dönüştürürsün. Eğer 5.çakra hiç tecrübe edilmemişse fiziksel eylemle aracılığıyla tecrübe edeceklerin hakkında hiçbir fikrin olmayacak. Eğer fiziksel sevginde dokunduğun şeyin kutsal olanın sana uygun olan formda lütfu olduğunu farkedersen, dünyevi maceraların, dünyeviyi kaybetmeden spiritüele dönüşecek. İkisi birliktedir. Yani altıncı çakrada olduğu gibi tanrıya dokunursun ve de sevgiyi bu kutsal gücün bir manifestosu olarak tecrübe edersin, ve bu sevgi dünyaya bilgi sunar.

Joseph Campbell

Çeviri: Nisa Coskun ve Hüsne Çiğdem