İyi Seneler

(türkçesi aşağıda)

In Indian Mythology, Shiva is not a person but an entire universe. It is consciousness that everything starts and ends in each other. Good, bad, beautiful, ugly, dark, bright, female, male, yin, yang all in. The Shiva figure in the picture represents the body that is housed in life and movement.

I wish for a year we remember more, that everything that we identify, that everything we fall apart is in each other, that it affects each other, and at the same time is a ‘one’.  

shiva

Hint Mitolojisinde, Shiva bir kişi değil tüm evrendir. Herşeyin birbirinin içinde başlayıp bittiği bilinçtir. İyi, kötü, güzel, çirkin, karanlık, aydınlık, kadın, erkek, yin, yang hepsini içinde barındırır.
Resimdeki Shiva figürü yaşam ve hareketi içinde barındıran bedeni temsil eder.

Özdeşleştiğimiz, ayrı düştüğümüz her şeyin birbirinin içinde var olduğunu, birbirini etkilediğini ve aynı zamanda ‘bir’ olduğunu daha sık hatırladığımız bir yıl diliyorum, sevgiler  

Reklamlar